top of page

Dina uppgifter kommer att lämnas till P-Riks, paraplyorganisationen för alla personalvetarstuderandes föreningar i Sverige. Syftet med uppgifterna är för att kunna ansöka om det statliga bidraget från MUCF. Uppgifterna lagras ett år framåt, varpå du kommer att bli omfrågad om att fortsätta vara medlem i förbundet. Om du anser att dina uppgifter har hanterats felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Ett medlemskap i DalPal ger dig enbart fördelar under din studietid då vi finns till för att representera oss studenter och förbättra vår studiesituation. Att bli medlem i DalPal är kostnadsfritt och ger möjligheten till att delta på evenemang och föreläsningar som är riktade mot HR och är aktuella idag.

https://www.p-riks.se/medlemsregistrering 

Välkommen till DalPal-familjen!

Bli medlem i Dalpal!

 

 

bottom of page