top of page

Visste du om att som medlem i DalPal så är du indirekt medlem i vårt Riksförbund. Personalvetarstuderandes Riksförbund,

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas."
 

Nyfiken på mer? Gå gärna in på vår hemsida http://www.p-riks.se eller följs oss på våra social medier, "P-Riks."

akavia.png
Akavia är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Med rådgivning, karriärsstöd och nätverk underlättar vi studietiden och stärker våra medlemmar i steget ut i arbetslivet. Vi stöttar varje individ genom hela karriären. Vi Vet.
hd_vertikal_rgb_edited.jpg
Högskolan Dalarna bedriver kvalificerad utbildning och forskning inom flera områden. Våra utbildningar erbjuds via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge. Högskolan Dalarnas personal- och arbetslivsprogram har starka kopplingar till näringslivet och utgår från företags och organisationers verkliga behov för att bidra en framgångsrik verksamhet och ett viktigt nav i kommunikation med såväl chefer som medarbetare. 
Vi finns i hjärtat av Dalarna med närhet till natur och fritidsaktiviteter.

Vill DU hjälpa DalPAL framåt?

Vi i DalPAL är ständigt på jakt efter att knyta kontakter och samarbeta med andra, då vi tycker att det är en viktig del i utvecklingen av vår studentförening och framtida samarbeten.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Kontakta: viceordforande@dalpal.se

Dalarnas studentkår är studenternas egen ideella organisation på lärosätet.
Vi löser upp till 2500 medlemskap varje läsår till studenterna på Högskolan Dalarna och är en stark och oberoende organisation med stark närvaro på campus. Kåren är en viktig samarbetspart till Högskolan och skapandet av bättre och mer konkurrenskraftig utbildning på lärosätet. Studentkåren arbetar för sina medlemmar med frågor som berör och påverkar studenterna på Högskolan Dalarna.

Akademikerförbundet SSR är det största fackliga yrkesförbundet för personalvetare. Vi jobbar för att förbättra löne- och anställningsvillkor och för att stärka personalvetarna i deras professionella utveckling.

 

Hos oss kan du som PA-student granska ditt CV och din LinkedIn-profil, få individuell karriärrådgivning och hänga med på intressanta studiebesök. Varje år anordnar vi också Personalvetar-SM, personalvetarnas egna case-mästerskap! Studentmedlemskapet kostar 100 kr för hela studietiden, oavsett hur länge du läser! Bra, va?

 

Läs mer på www.akademssr.se/student

Vision.png
Det ledande fackförbundet
Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
186617940_1832747616897034_1923433179390
VARFÖR ANVÄNDA IT-PORTALEN? Oavsett hur ditt behov ser ut har vi över 5 års erfarenhet av att hjälpa studentföreningar göra sina mässor med sin IT-portal. Vi erbjuder support, digitala monterplatser, kontaktsamtal, Livestream och videos för föreläsningar samt en hel webbsida som vi sätter upp antingen hos er eller vår webblänk. All flexibilitet man kan önska och lite mer därtill! Helt utan kostnad. Kan det bli bättre?
bottom of page