Verksamhetsplan

DalPals verksamhetsplan för mandatperioden 2020

Stadgar

DalPals stadgar 

Protokoll

 Årsmöten 

Dokument För Dalarnas Personal & Arbetslivsförening